„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

e-Infrastructura de date știinţifice – un deziderat pentru cercetări știinţifice de performanţă