„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Consideraţii generale privind regimul juridic al programelor de calculator