„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Specializare inteligentă? Realităţi din industria ușoară a Repulicii Moldova