„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Importanţa predării proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţământ superior