„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Consideraţii generale privind justiţia, statul de drept şi puterea judecătorească