„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Problematica proprietății intelectuale, discutată în cadrul Simpozionului „Lecturi AGEPI”