„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Interacțiunea ANACEC cu organele de drept ca rezultat al evaluării dosarelor de atestare