„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Drumul spinos al tranziției spre o societate informațională