„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Dreptul de autor şi drepturile conexe în sistemul de drept anglo-saxon