„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Bioprinting – brevetare, etică, morală și drepturile omului