„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

AGEPI a lansat o nouă ediție a Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri