„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Victor Covaliov, inventatorul tehnologiilor verzi și gardian al purităţii