„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Stabilirea efectului nanoparticulelor în baza fierului în calitate de medii de protecţie şi de regenerare a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2