„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Obţine noi cunoştinţe în domeniul proprietăţii intelectuale, la distanţă