„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Interferenţa dintre dreptul concurenţei și drepturile de proprietate intelectuală prin prisma dreptului comunitar