„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Aspecte economice ale inteligenţei artificiale