„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

AGEPI, promotor consecvent al politicilor de eficientizare și modernizare a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale. Bilanţul activităţii în anul 2019