„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

AGEPI a lansat o nouă ediţie a Concursului în domeniul proprietăţii intelectuale pentru tineri