„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

AGEPI a elaborat Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale