„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Vectorul inovaţiilor: pro și contra