„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Unele consideraţii privind evoluţia dreptului de autor