„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Mecanisme de încurajare a inovaţiilor și transferului tehnologic