„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Căteva reflecţii asupra infrastructurii de date publice în sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova