„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Amplificarea fenomenului migrator ca premisă pentru mobilizarea și valorificarea potenţialului uman al diasporei