Alte dosare

Nr. Nr.dosar / judecator Partile Cereri Hotariri/Decizii/Incheieri
1 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Centru
nr. 3-691/18
jud. Valentin Lastavețchi
Asociația Obștească ”Asociația Națională ”COPYRIGHT”” (AN ”COPYRIGHT”) Vs. AGEPI - anularea Instrucțiunii privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, ca fiind illegal în fond și emis cu încălcarea procedurii stabilite de legislația în vigoare. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 21 iunie 2018 s-a respins cererea de asigurare a acțiunii înaintată Judecătoriei Chișinău la 07 iunie 2018, de Asociația Obștească ”Asociația Națională ”Copyright”” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la contestarea actului administrative;

Prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 22 octombrie 2018 s-a dispus respingerea recursului declarat de către AN ”COPYRIGHT” și menținerea Încheierii Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 21 iunie 2018

Prin Încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrative al Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2019 s-a admis cererea de renunţ depusă de AN ”Copyright” şi s-a încetat procesul intentat la cererea de chemare în judecată depusă de AN ”Copyright” împotriva AGEPI
2 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Centru
nr. 2c-455/18
jud. V. Natalia Mămăligă
Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova (ANPFI) Vs. AGEPI - obligarea AGEPI ca toate ședințele Comisiei de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a AGEPI să fie publice în corespundere cu Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional;
- obligarea AGEPI ca în cazul examinării chestiunilor de către Comisia de avizare a OGC din cadrul AGEPI să fie invitate organizațiile problemele cărora se examinează;
- obligarea AGEPI sp asigurare respectarea principiului de transparență a activității Comisiei de avizare a OGC din cadrul AGEPI și transparența activității AGEPI (publicarea ordinii de zi a ședințelor, întocmirea procesului-verbal al ședinței, înregistrarea audio și/sau video a ședințelor, punerea la dispoziția persoanelor interesate a proceselor-verbale etc.) în conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.
Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 13.06.2018 s-a refuzat primirea cererii în partea pretenției înaintată de ANPFI împotriva AGEPI ca toate ședințele Comisiei de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a AGEPI să fie publice în corespundere cu Legea nr. 139/2010 și Legea nr. 239/2008; obligarea AGEPI ca în cazul examinării chestiunilor de către Comisia de avizare a OGC din cadrul AGEPI să fie invitate organizațiile problemele cărora se examinează; și obligarea AGEPI sp asigurare respectarea principiului de transparență a activității Comisiei de avizare a OGC din cadrul AGEPI și transparența activității AGEPI (publicarea ordinii de zi a ședințelor, întocmirea procesului-verbal al ședinței, înregistrarea audio și/sau video a ședințelor, punerea la dispoziția persoanelor interesate a proceselor-verbale etc.) în conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional. Se remite ANPFI încheierea în cauză și acteșe anexate;
3 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Rîșcani
nr. 3-77/18
jud. V. Jomiru-Niculiță
Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova (ANPFI) Vs. AGEPI - constatarea neinformării și soluționării in termenul legal de 30 zile de către Comisia de Avizare a Organizațiilor de gestiune colectivă (OGC) a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) a cererii cu privire la avizarea în calitate de organizație de gestiune colectivă a ANPFI;

- avizarea ANPFI în calitate de organizație de gestiune colectivă a drepturilor conexe.
Hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 03.04.2018 prin care se respinge cererea de chemare în judecată depusă de ANPFI către Comisia de Avizare a AGEPI cu privire la constatarea încălcării termenului de soluționare a cererii și avizarea în calitate de organizație de gestiune colectivă a drepturilor conexe;

Hotărârea motivată a Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) din 03.04.2018

Decizia Curții de Apel Chișinău din 20 septembrie 2018 prin care se respinge apelul înaintat de către ANPFI împotriva Hotărârii Judecătoriei Chișinău sediul Râșcani din 03.04.2018;

Decizia Curții Supreme de Justiție din 17.04.2019 prin care se respinge recursul declarat de ANPFI
4 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Centru
nr. 2c-217/17
jud. Gheorghe STRATULAT
ANPCI vs. ORDA, ANCO, AsDAC, AGEPI Privind declararea nulității Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul gestiunii colective a titularilor dreptului de autor și/sau drepturilor conexe din 01.02.2016 Încheierea din 28 aprilie 2017 a Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Centru, prin care se scoate de pe rol cererea de chemare în judecată înaintată de către ANPCI
5 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Centru
nr. 3-997/16
jud. Badan-Melnic Eleonora
ANPCI vs. AGEPI, intervenienți ORDA și ANCO Privind recunoașterea ilegală a refuzului și obligarea efectuării unor acțiuni Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 22.08.2017 prin care se dispune respingerea ca neîntemeiată cererea ANPCI de aplicarea măsurii de asigurare a acțiunii civile;

Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 13.10.2017 prin care se admite renunțul la acțiune a ANPCI;