Login:


Parola:


Inregistrare

Programe, rapoarte


  1. Programul de Activitate al AGEPI pe anul 2015

  2. Mecanismul monitorizarii pietei proprietatii intelectuale din Republica Moldova
    Varianta engleza

  3. Raportul de monitorizare a pietei obiectelor proprietatii industriale pentru anul 2014.

  4. Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014 este documentul de baza al AGEPI care are menirea de a asigura prioritizarea obiectivelor sale, reflectate in numeroasele documente de politici, identificarea deficientelor in capacitatile sale institutionale si in instrumentele/metodele pe care le va utiliza in vederea atingerii dezideratelor ce ii stau in fata in urmatoarea perioada de 3 ani.

  5. Raport de monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de actiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei nationale in domeniul proprietatii intelectuale pina in anul 2020 (Perioada de raportare - anul 2012)

  6. Raport de monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de actiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei nationale in domeniul proprietatii intelectuale pana in anul 2020 (Perioada de raportare - anul 2013)