Login:


Parola:


Inregistrare

Serviciile prestate de AGEPI la comanda solicitantilor contra plata


Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala presteaza o serie de servicii la cererea solicitantilor, altele decat cele ce tin de procedura de depunere a cererilor de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala, de examinare si de inregistrare a lor.

Activitatea de prestare a serviciilor de catre AGEPI se efectueaza la cererea solicitantilor in conformitate cu prevederile Regulamentului privind prestarea serviciilor de catre AGEPI, aprobat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 88 din 28.05.2010. Acesta stabileste modul si conditiile de prestare a serviciilor de catre AGEPI, cerintele fata de persoanele care presteaza aceste servicii, drepturile si obligatiile lor.

Taxa pentru serviciile prestate de AGEPI se achita direct la casieria AGEPI sau, prin ordin de plata, in contul AGEPI, iar copia xerox dupa dovada achitarii taxei se anexeaza la cerere.

Raportul privind executarea serviciului se prezinta solicitantului dupa achitarea taxei respective. In cazul in care solicitantul nu prezinta dovada de plata a taxei stabilite sau nu cunoaste cuantumul acesteia, executorul, dupa inregistrarea cererii, concretizeaza obiectul solicitarii si notifica solicitantul referitor la cuantumul taxei.

Termenul de executare a serviciului conform cererii depuse incepe sa curga din momentul achitarii taxei stabilite pentru serviciul solicitat.

Nr. Denumirea serviciului Termenul de executare Tariful
(lei)
Inventii
1. Determinarea indicelui de clasificare conform CIB
pentru un obiect
1 zi 60,00
2. Identificarea obiectului inventiei
pentru o solicitare
1 zi 150,00
3. Perfectarea formularului cererii de brevet de inventie    
pentru o cerere nationala 1 zi 150,00
pentru o cerere internationala, eurasiatica 1 zi 300,00
4. Cercetarea documentara tematica in bazele de date nationale MD, US, DE, CA, FR, GB, AU, RU, UA, RO, JP, TR, CN, GE, AM, LT, LV, PL
pentru o tema, o tara, un an
15 zile 100, 00
5. Cercetare documentara tematica in bazele de date internationale OEB, OEAB, OMPI
pentru o baza de date, un an
15 zile 150,00
6. Cercetare documentara dupa datele bibliografice in baza de date nationala a brevetelor protejate in Republica Moldova 10 zile 300,00
7. Cercetare documentara dupa portofoliul de brevete protejate in MD
pentru un titular, inventator, mandatar
10 zile 300,00
8. Cercetare documentara in baza informatiei tehnico-stiintifice (publicatii periodice)
pentru o tema, un an
15 zile 150,00
9. Eliberarea la cererea autorilor a copiei fasciculului titlului de protectie, copertat cu diploma respectiva 3 zile 30,00
10. Eliberarea copiei fasciculului de brevet
pentru o fila
in ziua solicitarii 6,00
11. Perfectarea formularului raportului de documentare
pentru un obiect al cererii de brevet de inventie
in ziua solicitarii 100,00
12. Traducerea materialelor cererii de brevet din limba rusa
pentru o fila
15 zile 40,00
13. Determinarea statutului juridic
pentru o cerere/ un brevet de inventie
5 zile 250,00
14. Cercetarea documentara privind contractele de licenta / cesiune / gaj / franchising inregistrate
pentru o cerere / un brevet de inventie
5 zile 200,00
15. Perfectarea cererii de inregistrare a contractului de licenta/ cesiune/ gaj/ franchising
pentru o cerere/ un brevet de inventie
1 zi 150,00
16. Perfectarea proiectelor contractelor de cesiune/licenta/ gaj / franchising
pentru o cerere/ un brevet de inventie
5 zile 500,00
Marci
17. Determinarea indicelui de clasificare conform CIPS
pentru o clasa
in ziua solicitarii 60,00
18. Cercetarea documentara a portofoliului marcilor inregistrate si/sau cererilor depuse pentru inregistrare, detinut de o anumita persoana juridica, solicitata de o persoana fizica/juridica terta, in baza depozitului national si baza de date ROMARIN 10 zile 500 ,00
19. Cercetarea documentara a portofoliului marcilor inregistrate si/sau cererilor depuse pentru inregistrare, detinut de o anumita persoana, solicitata de titular, in baza depozitului national si baza de date ROMARIN10 zile 400,00
20. Cercetarea documentara a marcilor care contin elemente identice din baza de date Marci nationale si baza de date ROMARIN pentru MD cu indicarea marcilor identice selectate
a) pentru o clasa CIPS:
 
verbale simple 10 zile 400,00
verbale compuse 10 zile 600,00
figurative 10 zile 500,00
tridimensionale 10 zile 500,00
combinate 10 zile 600,00
b) pentru fiecare clasa, depasind 1 10 zile 30,00
21. Cercetarea documentara a marcilor care contin elemente identice sau asemanatoare din baza de date Marci nationale si baza de date ROMARIN pentru MD cu indicarea marcilor similare si identice selectate
a) pentru o clasa CIPS:
   
verbale simple 15 zile 500,00
verbale compuse 15 zile 700,00
figurative 15 zile 600,00
tridimensionale 15 zile 600,00
combinate 15 zile 700,00
b) pentru fiecare clasa, depasind 1 15 zile 50,00
22. Cercetarea documentara a marcilor care contin elemente identice sau asemanatoare din Bazele de Date Marci nationale RO, DE, CN, FR, GB, KR, PL, TR, AU, BG, UA, LT, LV, AM, GE, RU, BY si ROMARIN cu indicarea marcilor similare si identice selectate
a) pentru o clasa CIPS, o tara:
   
verbale simple 15 zile 500,00
verbale compuse 15 zile 700,00
figurative 15 zile 600,00
tridimensionale 15 zile 600,00
combinate 15 zile 700,00
b) pentru fiecare clasa, depasind 1 15 zile 50,00
23. Cercetarea documentara privind identificarea solicitantului cererii de inregistrare a marcii / titularului marcii cu prezentarea informatiei referitoare la numele complet / denumirea completa si adresa pentru corespondenta in limitele datelor din registrele nationale
pentru o marca
10 zile 400,00
24. Cercetarea documentara privind identificarea unei cereri de inregistrare a marcii / marcii inregistrate
verbale 10 zile 300,00
figurative 10 zile 400,00
combinate 10 zile 500,00
tridimensionale 10 zile 500,00
25. Cercetare documentara privind marcile inregistrate pe clasa cu prezentarea raportului de documentare pe CD-ROM
o clasa
15 zile 1000,00
26. Eliberarea copiei din baza de date Marci nationale si baza de date ROMARIN pentru MD privind inregistrarea marcii
pentru o fila
3 zile 6,00
27. Perfectarea formularului cererii de inregistrare a marcii pe cale nationala
pentru o cerere
1 zi 300,00
28. Perfectarea cererii de inregistrare a marcii conform Aranjamentului de la Madrid privind Inregistrarea Internationala a Marcilor si Protocolului la acest Aranjament sau pentru desemnarea posterioara conform cererii internationaleconform termenelor stabilite de procedura 500,00
29. Perfectarea cererii internationale privind operarea modificarilor referitoare la numele/denumirea si/sau adresa titularului/limitarea listei de produse sau servicii conform termenelor stabilite de procedura300,00
30. Perfectarea cererii internationale privind renuntarea la cerere/ anularea cererii/modificarea numelui sau adresei reprezentantului/desemnarea reprezentantului/reinnoirea inregistrarii internationale/inscrierea modificarilor in datele referitoare la licenta/anularea licenteiconform termenelor stabilite de procedura 200,00
31. Determinarea statutului juridic
pentru o cerere/o marca
5 zile 250,00
32. Cercetarea documentara privind contractele de licenta/cesiune/gaj/franchising inregistrate
pentru o cerere/un certificat marca
5 zile 200,00
33. Perfectarea cererii de inregistrare a contractului de licenta, cesiune, gaj, franchising
pentru o cerere/un certificat marca
1 zi 150,00
34. Perfectarea proiectelor contractelor de cesiune/licenta/gaj/ franchising
pentru o cerere/un certificat marca
5 zile 500,00
Indicatii geografice, denumiri de origine si specialitati traditionale garantate
35. Cercetare documentara dupa datele bibliografice in baza de date nationala si baza de date OMPI a denumirilor de origine (Lisbon Express)
pentru un criteriu (denumire, solicitant, titular)
10 zile 200,00
36. Cercetarea documentara a portofoliului denumirilor de origine inregistrate si/sau cererilor depuse pentru inregistrare, detinut de o anumita persoana, solicitata de o persoana fizica/juridica terta, in baza depozitului national si baza de date Lisbon Express 10 zile 500 ,00
37. Cercetarea documentara a portofoliului denumirilor de origine inregistrate si/sau cererilor depuse pentru inregistrare, detinut de o anumita persoana, solicitata de titular, in baza depozitului national si baza de date Lisbon Express10 zile 400,00
38. Perfectarea cererii de inregistrare a denumirii de origine conform Aranjamentului de la Lisabona privind protectia indicatiilor locului de origine a produselor si inregistrarea lor Internationala
pentru o cerere
conform termenelor stabilite de procedura 500,00
39. Perfectarea cererii internationale privind operarea modificarilor referitoare la numele/denumirea si/sau adresa titularuluiconform termenelor stabilite de procedura 300,00
Desene si modele industriale
40. Cercetarea documentara a desenelor si modelelor industriale care contin elemente identice sau similare din Baza de date desene si modele industriale nationala si a inregistrarilor internationale conform Aranjamentului de la Haga
pentru o clasa
15 zile 600,00
41. Cercetarea documentara a desenelor si modelelor industriale care contin elemente identice sau similare pe baza:
a) buletinelor oficiale din fondul selectat pe tari (UA, UZ, SK, MK, LT)
   
o tara, o clasa, un an 10 zile 100,00
b) bazelor de date nationale (RU, RO, FI, BY, BG, HU, HR)    
pentru o baza, o clasa 10 zile 300,00
42. Cercetarea documentara pe baza informatiei publicate in BOPI, MD si a inregistrarilor internationale conform Aranjamentului de la Haga pentru MD, dupa:    
solicitant 5 zile 300,00
titular 5 zile 300,00
autor 5 zile 300,00
43. Determinarea indicelui de clasificare conform Clasificarii Internationale a desenelor si modelelor industriale
pentru un produs
1 zi 50,00
44. Perfectarea formularului cererii de inregistrare a desenelor/ modelelor industriale
pentru o cerere nationala 5 zile 500,00
pentru o cerere internationala 5 zile 700,00
45. Determinarea statutului juridic
pentru o cerre/un certificat DMI
5 zile 250,00
46. Cercetarea documentara privind contractele de licenta / cesiune / gaj / franchising inregistrate
pentru o cerere/un certificat DMI
5 zile 200,00
47. Perfectarea cererii de inregistrare a contractului de licenta, cesiune, gaj, franchising 1 zi 150,00
48. Perfectarea proiectelor contractelor de cesiune/licenta/ gaj / franchising
pentru o cerere/un certificat DMI
5 zile 500,00
Servicii informational bibliografice
49. Asistenta privind lucrul cu bazele de date on-line si pe discuri optice 1 ora 20,00
50. Acordarea timpului la calculator pentru lucrul individual al solicitantilor (cercetarea bazelor de date on-line si pe discuri optice etc.) 1 ora 30,00
51. Copierea informatiei din bazele de date si de pe discuri optice:
pe suport electronic (pentru un document)
la solicitare 1,00
52. Imprimarea documentelor din bazele de date si de pe discuri optice:
pe suport de hartie (pentru o fila de formatul A4)
la solicitare 1,00
a) Imprimarea descrierii complete a documentelor de brevet sau a rezumatului
pentru o fila de formatul A4
la solicitare 1,00
b) Imprimarea datelor bibliografice din cererile de brevetare/ inregistrare a OPI
pentru un document
la solicitare 1,00
c) Imprimarea datelor bibliografice ale marcilor si denumirilor de origine, desenelor si modelelor industriale (imagine) la solicitare  
pentru o fila alb-negru de formatul A4 1,00
pentru o fila color de formatul A4 10,00
53. Selectarea documentelor din colectia bibliotecii
pentru un document
la solicitare 5,00
54. Copierea pe suportul electronic al solicitantului a formularelor cererilor de inregistrare a obiectelor de proprietate intdustriala din bazele de date ale AGEPI la solicitare 25,00
Drept de autor si drepturi conexe
55. Intocmirea proiectului unui contract de autor 5 zile 200,00
56. Cercetarea documentara in Registrul de stat al titularilor marcajelor de control
pentru un titular
3 zile 300,00
57. Cercetarea documentara in registrul de stat al operelor ocrotite de dreptul de autor si drepturile conexe
pentru o opera/un autor
3 zile 300,00
Alte servicii
58. Multiplicarea documentelor
pentru o fila
1 ora 0,5
59. Prelucrarea unei imaginii in PHOTOSHOP cu imprimarea color a acesteia 1 zi 25,00
imprimarea color a imaginii prelucrate, pentru o fila A4 10,00
60. Inspectarea documentelor dosarului OPI si eliberarea copiilor pentru documentele selectate
o fila
1 zi 10,00

Note:

  • Achitarea taxelor se efectueaza in numerar sau prin virament la contul Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala. Taxele includ TVA.
  • Taxele se platesc o data cu solicitarea serviciului si termenul de executare a lucrarilor solicitate incepe sa curga din data confirmarii platii.
  • In cazul in care se solicita prestarea serviciilor conform punctelor 04, 05, 06, 07, 08, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 in regim de urgenta, taxa se majoreaza cu 100%, iar termenul prestarii acestora se reduce de 2 ori.
  • Termenul de executare al serviciilor este exprimat in zile lucratoare.
  • Prin statutul juridic al obiectelor de proprietate industriala se subintelege informatia continuta in Registrele Nationale ale cererilor si titlurilor de protectie, precum si datele privind obiectele de proprietate industriala publicate la compartimentele respective in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI).

Telefoane de contact:

Tel.(+37322) 400 595
Tel.(+37322) 400 594
Fax: (+37322) 440119