Login:


Parola:


Inregistrare

Intellectus


ISSN 1810-7079 – pe suport hartie
ISSN 1857-0496 pe CD-ROM
Apare din 1995.
Periodicitate trimestriala.
Fondatori: AGEPI, CSSDT, CSA.
Editor: Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova.
Coeditor: Consiliul National pentru Acreditare si Atestare.

Conform Hotararii comune a Consiliului Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica al ASM si Consiliului National pentru Acreditare si Atestare nr. 3 din 30 ianuarie 2014 "Cu privire la rezultatele evaluarii si clasificarii revistelor stiintifice de profil", revista "Intellectus" este acreditata in categoria de clasificare B, la profilurile drept, tehnica, biologie, chimie, economie.

Consiliul stiintific: dr. L. BOLOCAN (presedinte), acad. V. CANTER (vicepresedinte), acad. Gh. DUCA, acad. B. GAINA, acad. V. RUDIC, membru cor. C. GAINDRIC, dr. hab. I. BLIZNETZ (Federatia Rusa), prof. dr. Emil BURZO (Romania), dr. hab. Gh. AVORNIC, dr. hab. A. BURIAN, dr. hab. V. DOROGAN, dr. hab. V. DULGHERU, prof. dr. hab. Maciej KOLWAS (Polonia), prof. dr. Hubert SCHERRER (Franta), dr. hab. N. TARAN, dr. hab. P. TIBULIOV (Ucraina), dr. D. CHIROSCA, dr. I. HOLBAN, dr. Sv. MUNTEANU, dr. V. ROS (Romania), dr. I.G. SANDU (Romania), dr. I. TIGANAS, dr. V. VOLCINSCHI.

Colegiul de redactie:

Presedinte dr. L. BOLOCAN

Membri:

Drept de autor si drepturi conexe responsabil dr. I. TIGANAS
Proprietate industriala responsabili dr. Sv. MUNTEANU, T. JOVMIR
Apararea drepturilor de PI, Jurisprudenta responsabili A. MOISEI, P. BONDARESCO
Economia PI responsabil dr. Iu. BADAR
Inovarea si transferul tehnologic responsabili dr. Iu. BADAR, T. JOVMIR
Tehnologii informationale si PI responsabil dr. hab. V. RUSANOVSCHI
Comunicari stiintifice responsabili dr. Sv. MUNTEANU, dr. M. ROJNEVSCHI
Cercetarea si potentialul uman responsabil dr. hab. T. MUNTEANU
Calitatea cercetarii si invatamantului superior responsabil dr. hab. V. MINCIUNA
Practica internationala in atestare si acreditare responsabil dr. hab. V. PERJU
Proces editorial responsabil I. DIVIZA
Tehnoredactare R. TURCANU, L. PATRASCO

Rubrici: EDITORIAL; DREPT DE AUTOR SI DREPTURI CONEXE; PROPRIETATE INDUSTRIALA; APARAREA DREPTURILOR DE PI; ECONOMIA PI; PRACTICA INTERNATIONALA; INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC; LA CONSILIUL NATIONAL PENTRU ACREDITARE SI ATESTARE; PROPRIETATEA INTELECTUALA SI FACTORUL UMAN; TEHNOLOGII INOVATIVE; COMUNICARI STIINTIFICE; JURISPRUDENTA etc.

Revista "Intellectus" urmareste reflectarea multilaterala si competenta a aspectelor proprietatii intelectuale, elucidarea prevederilor legislatiei nationale si internationale in domeniul PI, publicarea unor materiale stiintifice si metodologice, punerea la dispozitia publicului a informatiei privind tezaurul intelectual al tarii etc. Revista trateaza, de asemenea, procedurile de dobandire a protectiei proprietatii intelectuale, releva mecanismul realizarii si respectarii drepturilor, exploatarii obiectelor de PI, publica studii semnate de cercetatori din diverse domenii ale stiintei, economiei si tehnicii.

Publicatia a aparut sistematic, cu periodicitatea de 4 ori pe an, in perioada 1995-2010, fiind editate in total circa 70 de numere, cu un volum de 110-130 pagini fiecare numar, format A4. Tirajul: 75-100 de ex. pe suport hartie si pe CD-ROM la solicitare.

Revista s-a difuzat pana acum prin sistemul centralizat Posta Moldovei si Moldpresa, precum si direct prin intermediul bibliotecii AGEPI. Din 2008 se difuzeaza doar prin biblioteca AGEPI. Se expediaza cu titlu gratuit la institutele ASM, la bibliotecile universitare, la Biblioteca Nationala, la 17 biblioteci raionale cu care realizam acorduri de colaborare, precum si la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, la redactia Revistei de proprietate industriala din Romania, la Universitatea Gh. Asachi din Iasi, la oficiile de PI din Ucraina si Federatia Rusa etc. Este plasata sistematic pe site-ul AGEPI www.agepi.gov.md.

Cerinte pentru autorii revistei Intellectus

Anul Nr.
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012 1 2 3 4 5 6
2011 1 2 3 4 5 6
2010 1 2 3 4 5 6
2009 1 2 3 4 5 6
2008 1 2 3 4 5 6
2007 1 2 3 4 5 6
2006 1 2 3 4 5 6
2005 1 2 3 4 5 6
2004 1 2 3 4 5 6
2003 1 2 3 4 5 6
2002 1 2 3 4 5 6
2001 1 2 3 4 5 6