Login:


Parola:


Inregistrare

Publicatii


In activitatea AGEPI se impune o directie deosebit de importanta, si anume: monitorizarea cerintelor inaintate de publicul-tinta si furnizarea sistematica a informatiei privind legislatia in domeniul PI, dobandirea protectiei asupra OPI, realizarea si respectarea drepturilor de PI, evolutia procesului inovational, sporirea impactului informatiei de PI asupra dezvoltarii socio-economice a tarii.

An de an, AGEPI editeaza o serie de publicatii periodice oficiale si specializate, elaboreaza noi lucrari metodice si de popularizare a PI - pe suport hartie si electronic, care pot fi abonate sau consultate la biblioteca sau accesate pe site-ul www.agepi.md.

Conform art. 12 al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, prevederilor legislatiei nationale in domeniu, Statutului AGEPI si normelor OMPI, incepand cu anul 1993 AGEPI elaboreaza, publica si difuzeaza Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI), care apare cu o periodicitate lunara, pe suport de hartie (ISSN 1810-7095), pe CD-ROM (ISSN 1857-050X) si on-line pe www.agepi.md.

Revista de proprietate intelectuala "Intellectus", apare cu regularitate din anul 1995 cu o periodicitate trimestriala (ISSN 1810-7079 - pe suport hartie siISSN 1857-0496 – pe CD). Conform Hotararii comune a Consiliului Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica (CSSDT) al ASM si Consiliului National pentru Acreditare si Atestare (CNAA) nr. 61 din 30 aprilie 2009 „Cu privire la rezultatele evaluarii si clasificarii revistelor stiintifice de profil”, revista „Intellectus” a fost acreditata in categoria „B”, la profilurile drept, tehnica, biologie, chimie, economie.

Digestul "AGEPI Info", supliment al revistei „Intellectus”, abordeaza diverse aspecte ale PI, fiind distribuit in cadrul principalelor actiuni de promovare a PI, la seminare si expozitii, la cursurile de instruire a cadrelor, organizate de AGEPI. Prin intermediul rubricii „Bursa inventiilor” sunt promovate zeci de inventii brevetate, propuse de inventatori spre implementare.

La biblioteca AGEPI puteti consulta, de asemenea, Rapoartele Anuale de activitate ale Agentiei in limbile romana, engleza si rusa, diverse Culegeri de acte normative in domeniul PI, Rapoarte de cercetare din sfera stiintei si inovarii, Culegeri de comunicari prezentate la conferintele internationale organizate de AGEPI, lucrari metodice si promotionale din seria "Biblioteca de PI" etc.