Login:


Parola:


Inregistrare

Hotarari ale instantelor judecatoresti. Desene/modele industriale.


Nr. OPI Esenta litigiului Participantii la proces Hotariri
1 DMI nr. 565 „Prajituri, franzeluta” - Declararea nulitătii desenului si modelului industrial înregistrat (actiunea reconventionala) Reclamant: ”Vistortedar” S.R.L.
Pirit: „Combinatul de Panificatie din Chisinau ”FRANZELUTA S.A.
Intervenient: AGEPI

Hotarire din 24.03.2014 - Curtea de Apel Chisinau 

2 DMI nr. 1189 „Huse publicitare” - Interzicerea utilizarii ilegale a desenului/modelului industrial nr. 1189 din 09.12.2009 (actiunea de baza)

- Anularea desenului/ modelului industrial, conform certificatului nr. 1189 (actiunea reconventionala)
Reclamant: SC „Valac Grup” S.R.L.
Pirit: SC „Progres Star” S.R.L.
Intervenient: AGEPI

Hotarire din 19.03.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 

3 DMI nr.565 „prajituri, franzeluta” - Apararea drepturilor asupra designului industrial nr. 565 din 26.02.2004 (actiunea de baza)

- Declararea nulitatii desenului si modelului industrial inregistrat (actiunea reconventionala)
Reclamant: „Combinatul de Panificatie din Chisinau ”FRANZELUTA S.A.
Pirit: „Leu & Gemeni” S.R.L.
Intervenient: AGEPI

Hotarire din 17.12.2013 - Curtea de Apel Chisinau 

4 DMI nr.1274 „Borcan-capac” - Recunoasterea inregistrarii modelului industrial nr. 1274 din 18.11.2010 ca contrara cerintelor de noutate si anularea inregistrarii modelului industrial (actiunea de baza)

- Interzicerea de a importa, exporta, fabrica, stoca, vinde, transmite tertilor persoane spre pastrare si realizare, precum si prin orice alt mod de a pune bunurile, care incorporeaza integral desenul sau modelul industrial, in circuitul economic, recunoasterea dreptului la recuperarea prejudiciului material si moral cauzat (actiunea reconventionala)
Reclamant: „Cheton Grup” S.R.L., SC ”Partizan-X”
Pirit: „UNIXONE” S.R.L.
Intervenient: AGEPI

Hotarire din 10.07.2013 - Curtea de Apel Chisinau

Decizie din 26.02.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 

5 DMI nr.1189 „Huse publicitare” - Interzicerea utilizarii ilegale a desenului/modelului industrial nr. 1189 din 09.12.2009 (actiunea de baza)

- Anularea desenului/ modelului industrial, conform certificatului nr. 1189 (actiunea reconventionala)
Reclamant: SC „Valac Grup” S.R.L.
Pirit: SC „Progres Star” S.R.L.
Intervenient: AGEPI

Hotarire din 21.10.2013 - Curtea de Apel Chisinau 

6

DMI nr. 1255 ” Publicitate pe versoul foii imprimate si copiate” 

Apararea dreptului de proprietate industriala asupra desenului/modelului industrial nr. 1255 Reclamant: Eugen POPOVICI
Pirit: I.M. „47th Parallel”
Intervenient: AGEPI

Decizie din 28.06.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 

7 DMI nr.1189 „Huse publicitare” Interzicerea utilizarii ilegale a desenului/modelului industrial nr. 1189 din 09.12.2009 (actiunea de baza)

Anularea desenului/ modelului industrial, conform certificatului nr. 1189, constatarea neincalcarii drepturilor (actiunea reconventionala)
Reclamant: „Lobster” SRL
Pirit: „Lider N&S” SRL
Intervenient: AGEPI

Decizie din 29.02.2012 - Colegiul Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie

Hotarire din 12.07.2011 - Curtea de Apel Chisinau

8 DMI nr. depozit f 2009 0017 „Borcan din Sticla Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 09.02.2011 Reclamant: Bolsacov Dmitrii
Pirit: AGEPI

Hotarire din 18.11.2011 - Curtea de Apel Chisinau 

9 DMI nr.312
„Ambalaj de carton”
Apararea dreptului de proprietate industriala asupra desenului/modelului industrial nr. 312 din 17.11.2000 (actiunea de baza)

Anularea partiala a desenului/ modelului industrial, conform certificatului nr. 312 (actiunea reconventionala)
Reclamant: Firma Comerciala de Productie „Horn” SRL
Pirit: SRL „Card Box Production”
Intervenient: AGEPI
Decizie din 22.12.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
10 DMI nr.1073
„Suvenire”
Apararea dreptului de proprietate industriala asupra desenului/modelului industrial nr. 1073 din 23.09.2008 (actiunea de baza)

Anularea certificatului de inregistrare a desenului/ modelului industrial nr. 1073 (actiunea reconventionala)
Reclamant: Andrei Mudrea
Pirit: „Vladimir Rumleanschi, Ion Rusu, Ana Tarita, Lilia Morari si Radu Obreja
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 06.11.2009 - Curtea de Apel Chisinau

1 - 10 din 13
Prima | Preced. | 1 2 | Urmat. | Ultima Toate