Login:


Parola:


Inregistrare

Decizii


In conformitate cu pct. 39 al „Actiunilor prioritare preconizate spre realizare in anul 2006, in contextul Planului de actiuni Republica Moldova - Uniunea Europeana” aprobate prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 889 din 03.08.2006, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) pune la dispozitia publicului varianta electronica a hotaririlor instantelor judecatoresti nationale pe cauzele din domeniul proprietatii intelectuale.

Textele Hotaririlor publicate constituie copii identice ale textelor originale, insa nu au statut oficial. Orice trimitere la prezenta sursa urmeaza a fi insotita obligatoriu de mentiunea privind statutul neoficial al textului respectiv.

Pentru obtinerea copiilor oficiale ale hotaririlor judecatoresti va puteti adresa nemijlocit instantei de judecata care a emis hotarirea sau organului administrativ al Republicii Moldova abilitat cu competenta respectiva.

Prezenta baza de date nu contine toate hotaririle instantelor judecatoresti nationale emise pe cauzele din domeniul proprietatii intelectuale.

AGEPI contribuie la completarea bazei de date cu Hotaririle pronuntate anterior crearii bazei de date si asigura publicarea tuturor Hotaririlor emise dupa 1 ianuarie 2007.