Login:


Parola:


Inregistrare

Comisia de contestatii. Taxe


Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificatie juridica in domeniul protectiei obiectelor proprietatii intelectuale

Nr.
d/o
Servicii cu semnificatie juridica Cuantumul taxelor,euro
  Depunerea contestatiei 150
Alte taxe
63 Revendicarea prioritatii intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala 100
64 Revendicarea prioritatii interne intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala 10
65 Publicarea unei erate/corecturi 10
66 Inscrierea unei modificari 50
67 Inregistrarea contractului de licenta, de cesiune a drepturilor, de franchising si de gaj (inclusiv inscrierea
modificarilor in Registru):
- pentru un obiect al proprietatii industriale 200
68 Inscrierea modificarilor in contractul inregistrat sau rezilierea acestuia 100
69 Depunerea opozitiei si contestatiei:
- opozitia 100
- contestatia 150
70 Examinarea si inregistrarea actului de evaluare a proprietatii intelectuale 500
72 Atestarea reprezentantilor in proprietatea industriala 50
73 Inregistrarea si eliberarea certificatului de reprezentant in domeniul proprietatii industriale 50
74 Atestarea evaluatorilor in domeniul proprietatii intelectuale 50
75 Inregistrarea si eliberarea certificatului de evaluator in domeniul proprietatii intelectuale 50
76 Prelungirea termenului de raspuns la notificarea examinarii, suspendarea procedurii (pentru fiecare luna) 20
77 Restabilirea termenului omis, pentru fiecare luna 50
78 Repunerea in drepturi 100
79 Inregistrarea Statutului marcii comerciale colective 50
80 Inregistrarea si eliberarea titlurilor de protectie a obiectelor de proprietate industriala in cazul transmiterii drepturilor 50
81 Eliberarea unui document oficial de tipul: duplicat, copie a titlului de protectie, adeverinta, act de prioritate 20
82 Consultarea Registrului National:
- fara eliberarea unui extras legalizat din Registrul Nationall gratis
- cu eliberarea unui extras legalizat din Registrul National 30
83 Inscrierea modificarilor in denumirea firmei reprezentantilor in proprietate industriala si/sau adresei pentru corespondenta in Registrul National 10
84 Participarea la cursurile de instruire "Protectia proprietatii intelectuale" 120
85 Participarea la cursurile de instruire "Evaluarea proprietatii intelectuale" 240

Nota:

 1. Achitarea taxelor se efectueaza in numerar sau prin virament, in contul Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, cu exceptia taxelor stabilite la punctele 622, 623, 6210 6213, care se efectueaza in contul Comisiei de Stat a Republicii Moldova pentru Incercarea Soiurilor de Plante, dupa cum urmeaza:
  • persoanele fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul, in Republica Moldova, achita taxele stabilite in lei moldovenesti, conform cursului oficial stabilit de Banca Nationala a Moldovei in raport cu euro la data platii;
  • persoanele fizice si juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent in strainatate achita taxele in euro sau in cuantumuri echivalente acestora in lei moldovenesti, conform cursului oficial stabilit de Banca Nationala a Moldovei in raport cu euro la data platii.
 2. Solicitantul sau titularul dreptului de protectie a inventiei, modelului de utilitate si soiului de planta, care nu a preluat sau nu a transmis in conditiile legale dreptul sau pana la data platii, achita taxele dupa cum urmeaza:
  • 15% din cuantumul taxei stabilite, daca este o intreprindere care intruneste criteriile stabilite in art. 2 alin. (2)-(4) din Legea privind sustinerea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii nr. 206-XVI din 07.07.2006, sau daca este persoana fizica si nu are calitatea de autor/ameliorator;
  • 5% din cuantumul taxei stabilite si scutirea de plata taxelor pentru mentinerea in vigoare a protectiei pentru primii 5 ani, daca este o organizatie din sfera stiintei si inovarii;
  • 5% din cuantumul taxei stabilite, daca este persoana fizica si are calitatea de autor/ameliorator.
 3. In cazul in care sunt mai multi solicitanti sau titulari, acestia beneficiaza de inlesniri, daca fiecare dintre aceste persoane indeplineste conditia prevazuta la punctul 2. Inlesnirile stabilite la punctul 2 nu se aplica taxelor prevazute la sectiunea I punctele 15, 16 si sectiunea VIII, cu exceptia punctelor 66, 76 si 77.
 4. Solicitantul sau titularul dreptului de protectie a marcii comerciale sau a denumirii de origine a produsului, care nu a preluat sau nu a transmis in conditiile legale dreptul sau pana la data platii si este o intreprindere care intruneste criteriile stabilite in art. 2 alin. (2)(4) din Legea privind sustinerea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii nr. 206-XVI din 07.07.2006 achita 50% din cuantumul taxelor prevazute la sectiunea V. Inlesnirile prevazute la prezentul punct se aplica si persoanelor fizice.
 5. Solicitantul sau titularul dreptului de protectie a desenului sau modelului industrial, care nu a preluat sau nu a transmis in conditiile legale dreptul sau pana la data platii, achita taxele prevazute la sectiunea VI si pct. 66, 76 si 77 din sectiunea VIII, dupa cum urmeaza:
  • 15% din cuantumul taxei stabilite, daca este persoana fizica si are calitatea de autor;
  • 35% din cuantumul taxei stabilite, daca este o intreprindere care intruneste criteriile stabilite in art. 2 alin. (2)(4) din Legea privind sustinerea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii nr. 206-XVI din 07.07.2006, sau daca este persoana fizica si nu are calitatea de autor.
 6. Invalizii, pensionarii neincadrati in campul muncii, elevii, studentii (sectia de zi), militarii in termen (ostasii si sergentii) se scutesc de plata unor taxe stabilite in prezenta anexa, dupa cum urmeaza:
  • la punctele 1, 3, 6, 7, 9 (pentru primii trei ani), 17, 19, 20, 21, 23 (pentru primii trei ani); 45, 46, 47, 50, 621, 624, 625 (pentru primii trei ani), 69, in cazul cand persoana este unicul autor al inventiei, modelului de utilitate, desenului/modelului industrial sau unicul ameliorator al soiului de planta si solicita titlul de protectie pe numele sau, sau este unicul titular al brevetului de inventie, brevetului pentru soi de planta, certificatului de inregistrare a modelului de utilitate, certificatului de inregistrare a desenului/modelului industrial. Scutirile mentionate in prezentul alineat se acorda de asemenea si colectivului de solicitanti sau titulari, cu conditia, ca fiecare din membrii acestui colectiv are dreptul la scutirile indicate;
  • la punctele 55, 56, 57, 58, 59 si 61 din compartimentul VII.
 7. In cazurile transmiterii drepturilor, solicitantul, titularul sau succesorul in drepturi care nu indeplineste conditiile prevazute la punctele 2, 4, 5 si 6 este obligat sa plateasca taxa neachitata anterior sau sa lichideze diferenta, in cazul achitarii partiale.