Login:


Parola:


Inregistrare

Indicatii geografice, Denumiri de origine si Specialitati traditionale garantate


Indicatia geografica (IG) este denumirea unei regiuni sau a unei localitati, a unui loc determinat sau, in cazuri exceptionale, a unei tari, care serveste la desemnarea unui produs originar din aceasta regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din aceasta tara si care poseda o calitate specifica, reputatie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice si a carui producere si/sau prelucrare, si/sau preparare au loc in aria geografica delimitata.

Denumirea de origine (DO) este denumirea geografica a unei regiuni sau localitati, a unui loc determinat sau, in cazuri exceptionale, a unei tari, care serveste la desemnarea unui produs originar din aceasta regiune, localitate, loc determinat sau tara si a carui calitate sau caracteristici sint, in mod esential sau exclusiv, datorate mediului geografic, cuprinzind factorii naturali si umani, si a carui producere, prelucrare si preparare au loc in aria geografica delimitata.

Specialitate traditionala garantata (STG) – produs agricol sau alimentar traditional a carui specificitate este recunoscuta prin inregistrare conform Legii nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale garantate. (specificitatea reprezinta caracteristica sau ansamblu de caracteristici prin care un produs agricol sau alimentar se distinge in mod clar de alte produse agricole sau alimentare similare apartinind aceleiasi categorii; produs traditional – produs utilizat pe piata pe parcursul unei perioade de timp ce indica la transmiterea de la o generatie la alta, fapt ce este dovedit; aceasta perioada trebuie sa corespunda duratei general atribuite unei generatii umane, adica de cel putin 25 de ani).