Login:


Parola:


Inregistrare

Desene / Modele industriale


Protectia juridica a obiectelor de proprietate industriala, inclusiv a modelelor si desenelor industriale, se asigura in temeiul inregistrarii lor la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI). Drepturile ce tin de inregistrarea, protectia juridica si folosirea desenului /modelului industrial, de raporturile patrimoniale si cele particulare nepatrimoniale, aparute in procesul crearii, protectiei juridice si exploatarii desenelor si modelelor industriale, sunt reglementate de Legea nr. 161-XVI/2007 privind protectia desenelor si modelelor industriale.