Login:


Parola:


Inregistrare

Prezentarea Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala


AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII MOLDOVA (abreviat – AGEPI) este organul guvernamental specializat, investit cu dreptul de a acorda protectia obiectelor de proprietate intelectuala.

AGEPI este creata in baza Codului cu privire la stiinta si inovare si a Hotararii Guvernului nr. 1016 din 13 septembrie 2004 prin fuziunea Agentiei de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale si a Agentiei de Stat pentru Drepturile de Autor, fiind succesorul lor de drepturi.

AGEPI isi desfasoara activitatea pe principiile autogestiunii si autofinantarii si se subordoneaza Guvernului. AGEPI este persoana juridica, dispune de balanta autonoma si de conturi bancare, de stampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova si cu denumirea sa, de formulare cu antet.

AGEPI reprezinta Republica Moldova in Organizatia Mondiala pentru Proprietatea Intelectuala, in alte organizatii internationale si interstatale pentru protectia proprietatii intelectuale, intretine si dezvolta relatii de colaborare si cooperare cu ele, precum si cu institutiile de profil din alte state.

AGEPI este independenta in adoptarea de hotarari privind protectia juridica a obiectelor de proprietate intelectuala.

AGEPI elibereaza, in numele statului, titluri de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala.

AGEPI are urmatoarele functii de baza:

 • elaboreaza propuneri referitoare la politica de stat si la cadrul normativ-legislativ privind protectia proprietatii intelectuale;
 • organizeaza si gestioneaza sistemul national de protectie a proprietatii intelectuale;
 • elaboreaza propuneri privind dezvoltarea sistemului national de protectie a proprietatii intelectuale si supravegheaza executarea si respectarea legislatiei Republicii Moldova si a tratatelor internationale in domeniu la care Republica Moldova este parte;
 • elaboreaza, coordoneaza si executa programele de dezvoltare si acordurile de colaborare cu alte tari sau organizatii internationale in domeniul sau de activitate;
 • elaboreaza si implementeaza programe de formare teoretica si practica si de perfectionare a specialistilor in domeniul proprietatii intelectuale;
 • receptioneaza si supune expertizei cererile privind eliberarea titlurilor de protectie pentru obiectele proprietatii intelectuale;
 • gestioneaza registrele nationale de cereri si titluri de protectie acordate pentru inventii, pentru noi soiuri de plante, pentru marci de produse si servicii, pentru denumiri de origine ale produselor, pentru desene si modele industriale, pentru modele de utilitate, pentru topografii ale circuitelor integrate, pentru alte obiecte ale proprietatii industriale, registrele nationale ale contractelor de licenta si cesiune, ale reprezentantilor, evaluatorilor si consilierilor in domeniul proprietatii intelectuale;
 • examineaza si inregistreaza contractele de licenta, de cesiune, de gaj si de franchising al drepturilor privind obiectele proprietatii industriale;
 • publica si difuzeaza descrierile brevetelor de inventie;
 • elaboreaza, publica si difuzeaza Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, revista de proprietate intelectuala „Intellectus”, alte publicatii in domeniu;
 • organizeaza, certifica si autorizeaza activitatea mandatarilor, consilierilor si evaluatorilor in domeniul proprietatii industriale;
 • acorda solicitantilor, la cerere sau in mod planificat, servicii sau asistenta de specialitate in domeniul proprietatii intelectuale;
 • asigura protectia drepturilor si intereselor legitime ale autorilor, titularilor dreptului de autor si ai drepturilor conexe;
 • receptioneaza si examineaza cererile de inregistrare a obiectelor dreptului de autor si ale drepturilor conexe, inregistreaza si elibereaza, in numele statului, certificate de inregistrare a acestora;
 • avizeaza, monitorizeaza si supravegheaza activitatea organizatiilor de gestiune colectiva a dreptului de autor si/sau a drepturilor conexe;
 • instituie Comisia de mediere in domeniul proprietatii intelectuale, care examineaza si solutioneaza litigiile atribuite in competenta sa conform legilor speciale din domeniul proprietatii intelectuale, precum si litigiile din domeniul gestiunii colective a dreptului de autor si a drepturilor conexe;
 • elibereaza marcaje de control, conform legislatiei in vigoare.