Login:


Parola:


Inregistrare

Prezentarea Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala


Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) este o institutie publica aflata in subordinea Guvernului, responsabila de promovarea si realizarea activitatilor in domeniul protectiei juridice a proprietatii intelectuale privind drepturile de proprietate industriala, dreptul de autor si drepturile conexe. AGEPI isi desfasoara activitatea pe principiile autogestiunii si autofinantarii; are statut de persoana juridica cu sediul in municipiul Chisinau, cu o denumire oficiala, o denumire prescurtata in limba de stat si o stampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova.

La nivel international - AGEPI reprezinta Republica Moldova in Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, in alte organizatii internationale, regionale si interstatale pentru protectia proprietatii intelectuale, intretine si dezvolta relatii de colaborare cu acestea, precum si cu institutiile de profil ale altor state.

AGEPI exercita urmatoarele functii:

 • planifica din punct de vedere strategic si implementeaza obiectivele de dezvoltare a sistemului national de proprietate intelectuala;
 • organizeaza si gestioneaza functionarea sistemului national de proprietate intelectuala in conformitate cu legislatia Republicii Moldova si cu tratatele internationale la care Republica Moldova este parte;
 • asigura promovarea propunerilor referitoare la cadrul normativ privind protectia proprietatii intelectuale si perfectionarea legislatiei nationale in domeniu, avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte autoritati publice;
 • presteaza servicii aferente domeniului proprietatii intelectuale, in conformitate cu legislatia.

AGEPI are urmatoarele atributii:

 • receptioneaza si examineaza cererile pentru acordarea protectiei, acorda si elibereaza, in numele statului, titluri de protectie pentru obiectele de proprietate intelectuala, conform legislatiei in domeniul proprietatii intelectuale;
 • gestioneaza si depoziteaza registrele nationale ale cererilor depuse si registrele nationale ale titlurilor de protectie acordate pentru inventii, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, marci, desene si modele industriale, registrele nationale ale indicatiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate si specialitatilor traditionale garantate, registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor si drepturile conexe, registrele nationale ale contractelor de licenta, de cesiune, de gaj si de franchising referitoare la obiectele de proprietate industriala, registrul de stat al titularilor marcajelor de control, registrele nationale ale mandatarilor autorizati si evaluatorilor in domeniul proprietatii intelectuale;
 • administreaza, stocheaza si dezvolta bazele de date in domeniul proprietatii intelectuale in conformitate cu legislatia;
 • elaboreaza, coordoneaza si executa programe si acorduri de colaborare cu alte tari si/sau organizatii internationale in domeniul sau de activitate;
 • elaboreaza si implementeaza programe de formare continua si de perfectionare a specialistilor in domeniul proprietatii intelectuale;
 • organizeaza cursuri de pregatire si de perfecionare a consilierilor, a mandatarilor autorizati si a evaluatorilor in domeniul proprietatii intelectuale si elibereaza certificate de calificare profesionala;
 • desfasoara activitati editoriale in limita functiilor atribuite, editeaza si publica Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuala si alte publicatii destinate promovarii domeniului proprietatii intelectuale;
 • elaboreaza si aproba regulamente si instructiuni, formulare-tip si alte acte de procedura necesare executarii prevederilor legislatiei in domeniul proprietatii intelectuale;
 • monitorizeaza activitatea Comisiei de contestatii, Comisiei de mediere si a Arbitrajului specializat in domeniul proprietatii intelectuale;
 • organizeaza si participa la expozitii, simpozioane, conferinte, concursuri, seminare si la alte activitati nationale sau internationale in domeniul proprietatii intelectuale;
 • acorda, la solicitare, servicii si consultanta in domeniul proprietatii intelectuale;
 • inregistreaza contractele de cesiune, de licenta, de gaj si de franchising ale drepturilor privind obiectele de proprietate industriala;
 • publica datele privind cererile din domeniul proprietatii intelectuale si titlurile de protectie;
 • asigura evidenta, stocarea si completarea colectiei de documente si publicatii de specialitate din domeniul proprietatii intelectuale;
 • efectueaza, la cerere si contra plata, cercetari documentare in domeniul proprietatii industriale;
 • receptioneaza si examineaza cererile si actele necesare pentru inregistrarea solicitantilor in Registrul de stat al titularilor marcajelor de control;
 • elibereaza marcaje de control pentru titularii drepturilor asupra exemplarelor unor opere sau fonograme inregistrati la AGEPI;
 • efectueaza, la cererea organelor competente, examinarea exemplarelor unor opere sau fonograme si intocmeste rapoarte de constatare tehnico-stiintifica si de expertiza;
 • avizeaza, monitorizeaza si supravegheaza activitatea organizatiilor de gestiune colectiva a dreptului de autor si/sau a drepturilor conexe.

Serviciile AGEPI sunt prestate conform Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2008, ceea ce garanteaza calitate in conformitate cu standardele internationale.