O nouă listă de simboluri a căror protecție a fost solicitată conform art 6ter al Convenției de la Paris

10/05/2016

Pe 30 septembrie 2016, Biroul Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) a publicat lista unor simboluri (http://www.wipo.int/cgi-6te/guest/ilist5?ENG+SIXTER+15-00+0-REVERSE+1+F+1+1+SEP-0/HITNUM,B+25+CD%2f2016/4/4-%3E2016/10/4) a căror protecție a fost solicitată conform art. 6teral Convenției de la Paris privind Protecția Proprietății Industriale (Convenția de la Paris).

În cazul în care consideraţi că extinderea protecției la unul dintre semnele notificate poate aduce atingere drepturilor dvs. privind o marcă comercială anterioară sau asupra unui alt drept de proprietate intelectuală, puteți depune o obiecție în acest sens.

Obiecţii cu privire la protecţia oricărui dintre aceste semne trebuie depuse la AGEPI, în termen de 12 luni din data publicării (până la 30 septembrie 2017). Obiecțiile formulate se depun gratuit, în scris, în limba de stat.

Pentru mai multe informații puteți să ne contactați la nr. tel: 022-400541, sau la adresa de e-mail natalia.mogol@agepi.gov.md.

Articolul 6ter al Convenției de la Paris instituie instrumentul juridic prin care se oferă protecție semnelor oficiale ale statelor care sunt parte la Convenția de la Paris, precum şi numelor şi emblemelor organizațiilor interguvernamentale internaționale împotriva înregistrării neautorizate a acestora sau a unor imitații din punct de vedere heraldic ale acestora în calitate de mărci comerciale.

Mai multe detalii găsiți aici: http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/.