Lista mediatorilor

Nr. Numele, prenumele mediatorului Date de contact Hotărîrea Comisiei de mediere Date despre mediator
1.
Melnic Alexandr
tel. 069305596
e-mail: civil@mail.ru
nr.1 din 07.09.2015 CV
2.
Nuţa Nadejda
tel. 069477717 e-mail: nady.nuta@mail.ru nr.1 din 07.09.2015 CV
3.
Rotaru Galina
tel. 069242114 e-mail: galina perju@mail.ru nr.1 din 07.09.2015 CV