Proiecte de acte normative generale

Se aduc la cunostinta publicului Proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a OPI.

Proiectele sint publicate in scopul asigurarii transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative respective.

Nr. Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1 Proiectul Hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Daniela Morari
tel.: 022400652
e-mail: daniela.morari@agepi.gov.md
Data expedierii: 20.09.2018

Proiect
Nota informativă
Data expedierii: 11.12.2018

Proiect
Nota informativă
Sinteza
1 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale (nr. 2)

Nota informativă
Proiectul Hotărârii Guvernului
Analiza impactului de reglementare

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.md