Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative

06/27/2020

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunţă iniţierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativprin care urmează a fi operate modificări  în:

  • Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor, în scopul perfecționării și ajustării procedurilor de examinare a cererilor de brevet depuse la AGEPI și eliberare a brevetelor, precum şi în vederea aplicării eficiente a flexibilităţilor oferite prin Acordul TRIPS, în special celor referitoare la procedura de acordare a licenţelor obligatorii și excepţiei „Bolar”;
  • Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică, în vederea asigurării concordanței cu noile prevederi ale art. 28 din Legea nr. 50/2008.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului dat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 8 iulie 2020, în format electronic, la adresa: doina.vataman@agepi.gov.md.

Persoana de contact: Doina Vataman, consultant principal, Secția Legislație, tel: (022) 400563.