Lista candidaților admiși la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

12/02/2019

Nr. d/o Numele, prenumele

Specialist principal, Secția relații internaționale

1

Romanciuc Cristian

2

Oanța Valentina

Specialist superior, Secția tehnologii informaționale

1

Grecu Vasile

Data şi ora desfășurării probei scrise – 05 decembrie 2019, ora 10:00, Sala de conferințe de la et.II, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, str. Andrei Doga 24/1

Tel: 022 400-636, 022 400-632