Consultation:
(+373-22) 400500

Anti-corruption line:
(+373-22) 400500 (3)

Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI)

Prin Decizia AGEPI nr. 11/107 din 25.01.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 20-24 din 29.01.2016, a fost abrogată Decizia AGEPI nr. 1/57 din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI, publicată în Monitorul Oficial nr. 16-18 din 20.01.2012, precum și pct. 5.1 din Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 216-220 din 04.10.2013.

Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 11.01.2018, menţinută prin Decizia irevocabilă a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chișinău din 27.06.2018, precum și ţinând cont de Încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 23.01.2019, a fost emisă Decizia AGEPI nr. 24/326 din 12.02.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 49-58 din 15.02.2019, de anulare a Deciziei AGEPI nr. 11/107 din 25.01.2016.

Respectiv, începând cu data de 23.01.2019, ANPCI își desfășoară activitatea în calitate de organizație de gestiune colectivă avizată de către AGEPI.

Sediul MD-2019, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Aba Gohberg nr. 2, of. 88
Date de contact (373 22)  876-508
Adresă de e-mail anpci.md@mail.ru
Pagină web www.anpci.md
Președinte Iurie GHIORGHIȚA