Desene / Modele industriale. Calculator taxe

45. Depunerea cererii de inregistrare a desenului si modelului industrial
46. Examinarea in fond a cererii de inregistrare a desenului/modelului industrial
Numarul de desene/modele:
47. Publicarea desenului/modelului industrial pentru fiecare figura in spatiu standard (8x8 cm), depasind 1
Numarul de desene/modele:
48. Aminarea publicarii desenului/modelului industrial
49. Retragerea cererii
50. Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare a desenului/modelului industrial pe un termen de 5 ani:
Numarul de desene/modele:
51. Reinnoirea valabilitatii certificatului de inregistrare a desenului/modelului industrial pe un termen de 5 ani:
Numarul de desene/modele:
52. Acordarea unei perioade de gratie de 6 luni pentru reinnoirea valabilitatii certificatului de inregistrare a desenului/modelului industrial:
53. Renuntarea la dreptul asupra desenului /modelului industrial la cererea titularului
54. Receptionarea, verificarea, examinarea si transmiterea cererii internationale
63. Revendicarea prioritatii intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala
64. Revendicarea prioritatii interne intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala
65. Publicarea unei erate/corecturi
66. Inscrierea unei modificari
67. Inregistrarea contractului de licenta, de cesiune a drepturilor, de franchising si de gaj (inclusiv inscrierea modificarilor in Registru)
68. Inscrierea modificarilor in contractul inregistrat sau rezilierea acestuia
69. Depunerea opozitiei si contestatiei:
70. Examinarea si inregistrarea actului de evaluare a proprietatii intelectuale
71. Examinarea cererii de recunoastere a notorietatii marcii
72. Atestarea reprezentantilor in proprietatea industriala
73. Inregistrarea si eliberarea certificatului de reprezentant in domeniul proprietatii industriale
74. Atestarea evaluatorilor in domeniul proprietatii intelectuale
75. Inregistrarea si eliberarea certificatului de evaluator in domeniul proprietatii intelectuale
76. Prelungirea termenului de raspuns la notificarea examinarii, suspendarea procedurii
77. Restabilirea termenului omis, pentru....
78. Repunere in drepturi
79. Inregistrarea Statutului marcii comerciale colective
80. Inregistrarea si eliberarea titlurilor de protectie a obiectelor de proprietate industriala in cazul transmiterii drepturilor
81. Eliberarea unui document oficial de tipul: duplicat, copie a titlului de protectie, adeverinta, act de prioritate
82. Consultarea Registrului National
83. Inscrierea modificarilor in denumirea firmei reprezentantilor in proprietate industriala si/sau adresei pentru corespondenta in Registrul National
84. Participarea la cursurile de instruire "Protectia proprietatii intelectuale"
85. Participarea la cursurile de instruire "Evaluarea proprietatii intelectuale"
* Inlesniri